PROSJEKT
OPPDRAGSGIVER
Frank Walton Oslo. Frank Walton er en norsk brilleprodusent, og en oppstartsbedrift basert i Oslo. Bedriften er nå i en prosess med å ekspandere virksomheten både i Norge og til andre land i Europa.
UTFORDRINGER
Jeg jobber med å forbedre kjøpsprosessen på nettbutikken til Frank Walton. Dette er et prosjekt som er under arbeid og ikke lansert enda. Vi er i en prosess med å ferdigstille og teste ut produktet. 
Frank Walton selger briller via sin nettbutikk og i den anledning ønsker de å videreutvikle og forbedre kjøpsprosessen for sine kunder. Ved dagens løsning opplever de ansatte at det er mye forvirring ved bestillinger, og de ønsker å minske tiden de bruker på å hjelpe kunder som skal netthandle, via telefon. 
For å kjøpe briller på nett trenger optikerne mye informasjon fra kunden for å velge riktig styrke og glass. Frank Walton ønsker at denne prosessen skal være brukervennlig og intuitiv. Kjøpsprosessen må inkludere alle mulige valg kundene skal kunne ta, det må være enkle og forklarende steg, og helst ha færrest mulige klikk. 
MIN ROLLE 
Jeg er interaksjonsdesigner hos Frank Walton og har det overordnede ansvaret for prosjektet. Det er min jobb å kartlegge dagens problem, utarbeide forslag til forbedringer, lage visuelle prototyper, teste dem, og ha kontakt med utviklerne for å drøfte hvilke funksjoner som er mulig å få til. 
PROTOTYPE
Prototypen viser det siste forslaget vi arbeider utifra. Prototypen viser prosessen kundene må igjennom fra de velger seg en brille - til et ferdig produkt kan legges i handlekurven.​​​​​​​
Back to Top